Item

Laatste update 18 dec 2023

Aantal gezinnen 3316
Gezinnen met meeste kinderen 30 Johannes Cornelis Fhoen en Johanna Krijntjes
Aantal personen 10313